ADVOKAT / RÄTTSTVISTER

lawer litigation

ADVOKAT/RÄTTSTVISTER

 • Experter på medling och uppgörelser i godo vid problem relaterade till egendom eller problem av kommersiell natur.
 • Juridiska förfaranden.
 • Extrajudiciellt förfarande, alla typer av förlikningar.
 • Kontrakt, anspråk mot finansinstitut, trafikolyckor, olyckor, uppsägningar osv. .

CIVILRÄTT

 • Skilsmässa.
 • Arv.
 • Byggdefekter, civilansvar och byggförsäkring.
 • Kommersiella anspråk.
 • Anspråk mot Samfälligheten.
 • Problem med byggplanering.
 • Problem med upplösning av säljkontrakt.
 • Trafikolyckor, försvar och försäkringskrav.

STRAFFÄTT

 • Fastighetsbrott.
 • Bedrägeri.
 • Brott mot trafiksäkerheten.
 • Skador.