SKATTER / ÖVRIGA TJÄNSTER

Ekonomi- och skattetjänster

  • Deklarationer för Residenta och Icke-Residenta.
  • Skatter vid bostadsköp och försäljning.
  • Reavinstdeklarationer.
  • Arvskatt.
  • Skatte- och finansiell rådgivning.
  • Fastighetsförvaltare (Administrador de Fincas). 
  • Ekonomiska rapporter.
  • Rådgivning och handläggning av företagsförsäljningar.